Skip to main content

For at udrydde sult, er mad alene ikke nok. Fødevareassistance i krisesituationer redder liv, men den rigtige ernæring på det rigtige tidspunkt hjælper til at forandre liv og bryde den onde cirkel af fattigdom.

Det er derfor at FN’s World Food Programme (WFP) som den førende organisation, der leverer fødevareassistance til verdens mest sårbare, prioriterer ernæring som et kernelement i vores arbejde.

Til trods for vigtige fremskridt de seneste årtier er dårlig ernæring stadig et stort og altomfattende problem, hvor et ud af tre mennesker på jorden er påvirkede af en eller anden form for fejlernæring. Underernæring – utilstrækkelig energiholdig mad eller næringsstoffer – påvirker stadig mere end 150 millioner børn på verdensplan. Samtidig er antallet af mennesker, som lider af overvægt og fedme også stigende i alle lande. Konflikter og katastrofer forværrer problemet yderligere.

Fejlernæring er i ekstreme tilfælde et spørgsmål om liv eller død, og på længere sigt hæmme mennesker og lande og underminere deres økonomier og udvikling.

Vores arbejde

Hvor fejlernæring udgør en trussel mod verdens mest sårbare mennesker, er WFP på forkant med at forebygge samt behandle, når fejlernæring opstår.  

Selvom håndtering af underernæring i krisesituationer længe har været vores eksistensgrundlag, har vi de senere år udvidet fokus til at omfatte alle former for fejlernæring, deriblandt vitamin- og mineralunderskud – også kendt som ’skjult sult’ – samt overvægt og fedme. Samtidig har vi fokus på underernæring. Det har vi i erkendelse af, at selvom nogle af disse problemer tilsyneladende ikke er forbundne, så stammer de fra samme bagvedlæggende årsager: fattigdom, ulighed og dårlige kost.

Vores tilgang er integreret med programmer, som er designet til at behandle og forebygge de direkte årsager til fejlernæring, såsom forkerte kostvaner, og supplerende programmer som adresserer de bagvedlæggende faktorer såsom manglende viden om fødevarer eller mangel på rent vand. Vi fokuserer vores indsatser på de mest udsatte, og særligt målrettet små børn, gravide, ammende mødre samt mennesker med HIV.

Vi arbejder for at forbedre tilgængeligheden og adgangen til næringsholdig mad, og vi analyserer årsagerne, som hindrer folk i at indtage sund mad, ved hjælp af vores Fill the Nutrient Gap, som er et værktøj til situationsanalyser. Vi hjælper med at opbygge landes kapacitet til at afsøge langsigtede løsninger, samt bidrage til en bredere politisk dialog angående fødevare- og ernæringssikkerhed.

Med de komplekse og hidtil usete udforinger, som vi ser i dag, kan ingen organisation udrydde sult alene.

WFP forpligter sig til at spille en integreret rolle i tværorganisatoriske initiativer og på platforme som Komitéen for Verdens Fødevaresikkerhed (CFS), Scaling Up Nutrition (SUN) bevægelsen og FN's Årti for Bedre Ernæring, og i regeringsledede partnerskaber med FN organisationer, NGO, civilsamfund, virksomheder, akademiske institutioner samt lokale landmænd, producenter, detailhandlere og samfund. WFP spiller også en ledende rolle i at bringe privatsektorpartnere ind i kampen mod fejlernæring som medvært for privatsektornetværket SUN Business Network.

45 %
af alle dødsfald blandt børn under 5 år har fejlernæring som en underliggende årsag
2 miliarder
mennesker lider af underskud på mikronæringsstoffer
15,8 millioner
børn under 5 år samt gravide og ammende kvinder var en del af WFP's programmer, som sigter mod at forebygge og behandle fejlernæring i 2017