Skip to main content

Ligestilling mellem kønnene er en forudsætning for en verden uden sult – for at alle kvinder, mænd, piger og drenge kan benytte sig af menneskerettighederne, herunder retten til nok mad.

Det er grunden til, at ligestilling imellem kønnene og at styrke kvinders rettigheder (Verdensmål 5) er centralt for opfyldelsen af FN’s World Food Programmes (WFP) mandat. Humanitære kriser medfører næsten altid fødevareusikkerhed og fejlernæring. Med forskellige virkninger på kvinder, mænd, piger og drenge øger kriser også ulighederne imellem kønnene og truer med at vende udviklingsmæssige fremskridt.

Ved at fjerne uligheder mellem kvindelige og mandlige bønder kan man øge produktionen med 2,5 til 4 procent i udviklingslande, hvilket svarer til en reduktion på 12 til 17 procent af global sult, eller 100 til 150 millioner færre sultne mennesker. Sådanne tal hjælper med til at forklare vigtigheden af, at fremme ligestillingen imellem kønnene, ved at yde fødevareassistancemed respekt for forskelligheder, og med samme værdi til mænd og kvinder.

For at opnå fødevare- og ernæringssikkerhed for alle uden forskel, skal politikker og programmer for fødevareassistance skabe betingelser, der fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker kvinder frem for at underminere dem..

At styrke kvinder er en af de vigtigste måder at opnå ligestilling mellem kønnene på. Det indebærer, at kvinder har samme kapaciteter som mænd til at bestemme og forme deres egne liv og bidrage til at forme livet for deres familier, fællesskaber og samfund.

I løbet af de sidste 20 år har WFP's politik om ligestilling udviklet sig fra en kvinde-centreret tilgang til at fokusere på ligestilling mellem kønnene. I 2015 var 31 procent af vores modtagere piger, 30 procent drenge, 21 procent kvinder og 18 procent mænd.

WFP’s aktuelle politik afspejler, at en verden uden sult kun kan opnås, når alle har samme muligheder, samme adgang til ressourcer og samme stemme, i de beslutninger der former deres husholdninger, fællesskaber og samfund. Den opstiller fire mål:

  • Fødevareassistance tilpasses forskellige behov. Kvinder, mænd, piger og drenge drager fordel af fødevareassistanceprogrammer og -aktiviteter, der er tilpasset deres forskellige behov og kapaciteter.
  • Lige deltagelse. Kvinder og mænd deltager på lige plan i udformning, implementering, overvågning og evaluering af fødevaresikkerheds- og ernæringsprogrammer og politikker der fokuserer på ligestilling mellem kønnene.
  • Kvinders og pigers beslutningstagen. Kvinder og piger får større indflydelse i beslutningstagningen vedrørende fødevaresikkerhed og ernæring i husholdninger, fællesskaber og samfund.
  • Ligestilling og beskyttelse. Fødevareassistance gør ingen skade på sikkerhed, værdighed og integritet af de kvinder, mænd, piger og drenge, der modtager den, og den leveres på en måde, der respekterer deres rettigheder.
4/5 af arbejdskraften
på smågårde ydes af kvinder
50 %
af gravide kvinder i udviklingslande lider af jernmangel
110.000
kvinder dør under fødsel hvert år